Nagrody

  1. Każda grupa przedszkolna biorąca udział w konkursie otrzyma paczkę niespodziankę z nagrodami ufundowaną przez Sponsora - Centrum Dziecięce ELBUŚ z Sanoka, ponadto dla jednej osoby z każdej grupy wiekowej przewidziano indywidualną nagrodę rzeczową.
  2. Wyróżnieniem dla najlepszych wykonawców będzie także zamieszczenie prac ich autorstwa na stronie internetowej PFRK www.chopin.interpiano.pl oraz na fanpage’u na facebooku.
  3. Dodatkowo, wszystkie dzieci oraz przedszkole, które zgłosi uczniów do konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.