Program

Oferta konkursowa obejmuje:

- test wiedzy dla uczniów Gimnazjów: "Co wiesz o fryderyku Chopinie?"

- konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych: "Chopin klasycznie i na jazzowo"

- konkurs plastyczny dla przedszkolaków: "Chopin oczami dziecka"