NAGRODY

  1. Dla 3 wyróżnionych uczestników z każdej Placówki biorącej udział w konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe

ufundowane przez Sponsora - firmę Talens Polska z Leska - Adam Pałacki

  1. Wyróżnieniem dla najlepszych wykonawców będzie także zamieszczenie prac ich autorstwa na stronie internetowej PFRK www.interpiano.pl oraz na fanpage’u na facebooku.
  2. Dodatkowo każda szkoła, które zgłosi uczniów do konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.